מכולנוע

מכולנוע הינו נגרר חדיש ומיוחד שמותקנת עליו מערכת מנופים דו צדדית , אשר מקנה לכלי את האפשרות להעמיס או לפרוק מכולות 20 רגל ו40 רגל מלאות וריקות  באופן עצמאי ללא עזרה של כלים נלווים.

הפריקה וההעמסה נעשית באמצעות שלט אלחוטי ומבוצעת  ע"י הנהג שעבר הסמכה לתפקיד זה.

ההובלה של מכולות ללקוחות עם נגרר מכולנוע ,הינה הפתרון הטוב והיעיל בעיקר ללקוחות אשר אין להם כלים לפריקה או העמסה בשטח העסק.