הובלת מטען חורג

שינוע והובלת מטען חורג הינו פרויקט מעניין ומורכב .

החל מקבלת ההזמנה בסידור העבודה, תכנון ההובלה על כל פרטיה כולל קבלת כל האישורים וביצוע כל התיאומים הנלווים ליום ההובלה.

הגדרת ההובלה כהובלת מטען חריג , נקבעת לפי הנתונים המתקבלים בסידור העבודה לגבי מידות המטען או  משקלו  והגדרה זו נקבעת במידה והנתונים של המטען חורגים מהסטנדרטים הרגילים  .

כאשר הובלה מתוכננת בסידור העבודה כהובלת מטען חורג נעשים כל התיאומים הנדרשים כגון : ליווי פרטי או משטרתי  וקבלת היתרים להובלה זו.

בהובלת מטען חורג ישנו לעיתים צורך בהרחבת ביטוח – מטען בהעברה מעבר לביטוח הקיים

ההובלות מבוצעות בצי הרכב החדיש של  חברת – סופה לוגיסטיקה .